Друк

Зміни до правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Здолбунів

Зміни

до Правил приймання стічних вод підприємств у міську каналізаційну мережу м. Здолбунів

 

 

1.До п.1.1 добавити:

«та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за 936/15627 зі змінами згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.03.2012р. №131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012р. за №557/20870»

 

2.п.3.3.7. викласти в наступній редакції:

«При розрахунку об’єму стічних вод Абонента враховується:

 

Середньорічний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій (далі – поверхневі стічні води), і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою:

 

= (1),

 

де:

– середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, куб. м/рік;

 

– середньорічний об'єм дощових вод, куб. м/рік;

 

– середньорічний об'єм снігових вод, куб. м/рік;

 

– середньорічний об'єм поливально-мийних вод, куб. м/рік

 

Середньорічний об'єм дощових вод, , визначають за формулою:

 

(2),

 

де – кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за метеорологічними даними;

 

– загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод (шар або об'єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік), від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;

 

загальна площа стоку дощових вод, га.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у додатку 7 до цих Правил.

 

Для визначення середньорічного об'єму дощових вод, , з території населеного пункту, що має різні види поверхонь, загальний коефіцієнт стоку, , для загальної площі стоку, , розраховується як середньозважена величина з окремих значень коефіцієнта стоку, наведеного у додатку 7, для площ стоку з різним видом поверхні.

 

Середньорічний об'єм снігових вод, , визначають за формулою:

 

, (3)

 

де – кількість опадів за холодний період року (загальна початок сніготанення), мм, визначається за метеорологічними даними;

 

– загальний коефіцієнт стоку снігових вод (з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);

 

Fc– загальна площа стоку снігових вод з території підприємства, установи, організації, га.

 

Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, , що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

 

, (4)

 

де m– питома витрата води на миття покриттів (як правило, приймається 1,35 л/кв. м на одне миття), л/кв. м;

p– середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

–площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;

– коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).

 

(п.4.10. – 4.13. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №131 від 27.03.2012р.)»

 

1.Доповнити Правила додатком 7, що додається.

 

 

Додаток 7

до Правил приймання стічних вод

підприємств у міську каналізаційну

мережу м. Здолбунова

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ

стоку дощових вод територій населених пунктів

для площ стоку з різним видом поверхні

 

 

Вид поверхні або площі стоку

Загальний

коефіцієнт стоку,

1. Населені пункти з чисельністю населення від 250 тис. осіб до 1000 тис. осіб, а також промислові підприємства і виробництва, розміщені на території усіх населених пунктів:

 

покрівлі будинків і споруд, асфальтобетонні покриття

0,7

бруковані або щебеневі мостові

0,5

райони населеного пункту без дорожніх покриттів, сквери, бульвари

0,25

газони

0,1

райони багатоповерхової забудови

0,45

2. Населені пункти з чисельністю населення від 50 тис. осіб до 250 тис. осіб

0,45

3. Населені пункти з чисельністю населення до 50 тис. осіб

0,35

 

 

 

2.п.6.1. доповнити:

«та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за 936/15627 зі змінами згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.03.2012р. №131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012р. за №557/20870»